АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ ПАЛИВНО - ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ, ЩО СПОЖИВАЮТЬСЯ: АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія”

Ми створимо та впровадимо Вам систему енергоменеджменту та енергомоніторингу під “ключ” для досягнення економії у споживанні ресурсів та коштів не менш ніж 15% на виконання вимог законодавства України та розпорядження Кабінету Міністрів України у сфері енергозбереження

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ ПАЛИВНО - ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ, ЩО СПОЖИВАЮТЬСЯ: АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія”

Це комплекс заходів, який включає в себе створення системи енергоменеджменту та автоматизованої системи енергомоніторингу з можливістю:

 • щоденного обліку споживання ресурсів;
 • диспетчеризації приладів обліку;
 • рейтингування (бенчмаркінг);
 • аналітики та контролю за споживанням ресурсів;
 • вимірювання технологічного / комерційного обліку теплової, електричної енергії, води, газу, пари, інших ресурсів та параметрів;
 • аналіз ефективності споживання ресурсів;
 • розрахунок окупності та ефективності впровадження енергозаощаджуваних заходів та надання іншої контрольної та аналітичної інформації,при використанні автоматизованої системи моніторингу та керування споживанням паливно - енергетичних ресурсів АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія” Ви зможете керувати споживанням ресурсів на об’єкті або групі об’єктів та досягти економії не менш ніж 15% від об’єму спожитих ресурсів за минулі роки без капітальних витрат, а тільки за рахунок використання аналітичних даних та прийняття організаційно-управлінських рішень;
 • модуль фінансових рахунків;
 • модуль окупності енергозберігаючих заходів.
 • Cистема розроблена відповідно до:

  Розпорядження КМУ "Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах";
  Закону України "Про енергетичну ефективність будівель";
  Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації";
  Закону України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації";
  Системи енергетичного менеджменту ISO 50001:2018 

  Наші фахівці мають досвід створення та впровадження автоматизованих систем моніторингу та керування споживанням паливно - енергетичними ресурсами АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія” "під ключ" з створенням:

  • систем енергетичного менеджменту відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001:2018 та діючого законодавства України з відповідним навчанням фахівців;

  • створенням, налаштуванням, навчанням відповідальних осіб та впровадженням автоматизованої системи моніторингу та керування споживанням паливно - енергетичних ресурсів АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія”

  які на сьогодні використовуються у:

  Підключені малі і великі міста

  Користувачі системи

  Прилади обліку

  Підключені об"єкти

  Приклад та суть проекту

  Маючи великий досвід, аналітичні та статистичні дані, по результатам використання системи за 12 місяців 2016 року на 5000+ об’єктів по деяким будівлям та установам економія досягала 40%, середня економія по всім об’єктам становить 15%

  До впровадження системи енергоменеджменту та енергомоніторингу

  school

  середньостатистична українська школа споживає теплову, електричну енергію, газ, воду та інші ресурси на 450 000 грн на рік

  diagramm 2

  При впровадженні та використанні системи енергоменеджменту та енергомоніторингу

   

  використання отриманих даних, реагування на не відповідність контрольним параметрам, прийняття організаційних та управлінчеських рішень призводять до скорочення споживання ресурсів до 40%, в середньому 15%

  diagramm 1

  Економія

   

   

  досягнута економія по 5000+ об’єктам в середньому становить 15% або 67500 грн  на прикладі середньостатистичної української школи за рік

   

  diagramm 3

  Ми створимо для Вас індивідуальну комплексну АВТОМАТИЗОВАНУ СИСТЕМУ МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ ПАЛИВНО - ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ, ЩО СПОЖИВАЮТЬСЯ: АІС "ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія" "під ключ" до якої увійде:

  Створення та впровадження системи енергоменеджменту згідно міжнародного стандарту ISO 50001:2018

  • обстеження існуючої функціональної структури, кількості об'єктів, їх видів та типів;
  • розробка організаційно-виконавчої структури енергоменеджменту;
  • підготовка необхідної нормативно-правової та іншої документації;
  • створення повноцінно функціонуючої організаційно-виконавчої структури енергоменеджменту з числа існуючого персоналу;
  • навчання та відпрацювання систем мотивації для кожного енергоменеджеру;
  • допомога у сертифікуванні (за необхідністю).

  Створення та впровадження автоматизованої системи енергомоніторингу АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія»:

  1
  Створення, налаштуваня, навчання з використання повноцінно функціонуючої автоматизованої системи енергомоніторингу відповідно до Вашої структури енергоменеджменту

  2
  Повна автоматизація процесів та функцій енергоменеджмерів всіх рівнів, з обліку, контролю, розрахунків, аналітики споживання будь-яких видів ресурсів відповідно до структури енергетичного менеджменту у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів

  3
  Аналіз використання паливно - енергетичних ресурсів у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів

  4
  Розрахунок та визначення базового рівня споживання ресурсів за останні 3 роки (або інший період) по кожному з ресурсів у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів, відповідно до Розпорядження КМУ "Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах", прийнятого 26.04.2017 року

  5
  Визначення ліміту та його розрахунок по кожному з ресурсів у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів, відповідно до Розпорядження КМУ "Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах", прийнятого 26.04.2017 року

  6
  Налаштування системи контролю та оповіщення щодо відповідності споживання контрольним параметрам (базова норма споживання, ліміти, нормативне споживання, температур згідно санітарних норм тощо)

  7
  Розрахунок та визначення енерговитратності та ефективності використання ресурсів по кожному ресурсу на 1м2 та одну людину у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів

  8
  Розрахунок та визначення класу енергоефективності у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів

  9
  Виконання розрахунків та аналіз показників рейтингової оцінки (бенчмаркінгу) діяльності бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів у сфері енергоефективності відповідно до Розпорядження КМУ "Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах", прийнятого 26.04.2017 року

  10
  Визначення пріоритетності ресурсозберігаючих заходів у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів

  11
  Ще більш ніж 300 аналітичних розрахунків, діаграм, таблиць та інших аналітичних даних, необхідних для використання в роботі

  12

  Систему зовнішніх веб-сайтів для:

  • розміщення аналітичної та статистичної інформації про споживання енергоресурсів установами;

  • розмістити необхідну інформацію щодо ефективності споживання ресурсів;

  • відобразити  рейтингування у сфері енергоефективності;

  • надавати інформацію щодо реалізованих кращих практик та запланованих заходів, технічних та організаційних рішень з енергоефективності;

  • створити та оприлюднити відкриту базу даних технічних, експлуатаційних та енергетичних характеристик будівель та установ;

  • створити та оприлюднити відкриту базу даних інвестиційних проектів та пропозицій у сфері енергозбереження;

  • проводити заходи з популярізації енергозбережуючого мислення та долучати громаду;

  • розміщувати стратегії та  плани дій зі сталого енергетичного розвитку

  у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів, відповідно до Розпорядження КМУ "Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах", прийнятого 26.04.2017 року

  Крім того, замовивши створення та впровадження системи АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія» під «ключ» Ви отримаєте:

  • створену систему енергоменеджменту з навченими фахівцями;
  • кращу в Україні автоматизовану систему енергомоніторингу АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія»;
  • можливість тільки за рахунок використання аналітичних даних і реагування на підказки системи досягти економію не менше 15% від споживаних Вами ресурсів за минулі періоди;
  • 100% виконання всіх вимог розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах»;
  • 100% виконання всіх вимог «Про енергетичну ефективність будівель»;
  • можливість відстежити окупність витрат на заходи з енергоефективності;
  • у рейтинговому аналізі по ресурсам, будівлям і іншим сутностям розставити пріоритети щодо виконання робіт по скороченню споживання ресурсів - відповідно, обрати проекти з найкоротшим терміном окупності;
  • отримати додатковий ресурс за рахунок економії, який зараз Ви витрачаєте на ресурси, які надмірно споживаються.

  Переконатися в ефективності роботи системи Ви зможете більш ніж у 5000 тисяч енергоменеджерів, яких ми навчили і на чиїх об'єктах працює система енергомоніторингу АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія»

  Почати дуже просто:

  1

  Обрати пакет впровадження або замовити консультацію

  2

  Заповнити форму реєстрації

  3

  Підтвердити через електронну пошту

  4

  Отримати необхідну методичну інформацію та провести навчання (за необхідністю)

  5

  Розпочати викоростовувати весь функціонал системи для отримання економії

  Вартість впровадження системи АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія»

  Пакет "Базовий"

  Від 22 грн

  До пакету входить створення сутностей для бюджетних або будь-яких інших установ:

  • допомога у створенні організаційно-виконавчої структури енергетичного менеджменту;
  • створення та налаштування автоматизованої системи енергомоніторингу;
  • цілодобова технічна підтримка;
  • допомога у впровадженні та використанні автоматизованої системи енергомоніторингу;
  • обробка та безпечне зберігання даних;
  • використання авторських інструментів контролю, аналітики, статистики, візуалізації та автоматизації процесів;
  • аналіз використання ресурсів по кожному об'єкту, розрахунок лімітів та інших контрольних параметрів;
  • визначення енерговитратності та ефективності використання ресурсів по кожному об'єкту на 1 м2 та на одну людину;
  • автоматична фіксація зовнішньої та внутрішньої (при наявності необхідних датчиків в приміщенні) температури;
  • визначення базового рівня споживання ресурсів за останні три роки або інший термін;
  • визначення класу енергоефективності по кожному з об'єктів.

  Пакет "Розширений"

  Від 42 грн до 84 грн/міс

  До пакету входить функціонал з пакету «Базовий», а також:

  • індивідуальне створення організаційно-виконавчої структури енергетичного менеджменту та навчання Ваших фахівців;
  • індивідуальне створення та налаштування автоматизованої системи енергомоніторингу у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів;
  • сповіщення щодо недотримання контрольних параметрів та аналітичної і статистичної інформації;
  • дистанційний збір даних з приладів обліку (при наявності необхідного обладнання);
  • електронний електро-енерго-паспорт об'єкту;
  • рейтингування, порівняння об'єктів за будь-якими галузями та напрямками економіки;
  • вenchmarking;
  • розрахунок окупності впроваджених енергозаощаджуваних заходів;
  • додаткова аналітична та графічна інформація по об'єктам галузям, містам та областям;
  • вдосконалення та розвиток системи згідно Ваших вимог;
  • повна відповідність розпорядженню КМУ "Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах", прийнятого 26.04.2017 року.

  Пакет "Індивідуальний"

  Згідно Ваших вимог

  До пакету входить функціонал пакету «Базовий» + функціонал з пакету «Розширений»:

  • створення комплексних систем тепло-, водо-, електро-, газо-постачання, виробництво, вуличне освітлення та автоматизація інших процесів за вашими вимогами;
  • інтеграція створених комплексних систем у існуючу структуру;
  • допомога у створенні плану дій сталого енергеитичного розвитку;
  • допомога у отриманні сертифікату ISO 50001:2018;
  • вдосконалення та розвиток системи згідно Ваших вимог.

  Замовивши систему під «ключ», ми виконаємо за Вас:

  • всю необхідну підготовчу, організаційну частину;
  • виконаємо розрахунки;
  • налаштування системи;
  • навчання Ваших співробітників;
  • запуск системи.
  Ви ж отримаєте готовий автоматизований інструмент управління і контролю, який після отримання (внесення) даних самостійно виконає необхідний аналіз, повідомить в разі відхилення від заданих Вами контрольних параметрів, підкаже, що могло привести до відхилення і навіть порекомендує, які дії потрібно зробити, щоб досягти економії!

  Поки інші будуть місяцями вигадувати «колесо» по створенню систем енергоменеджменту та експериментувати з системами енергомоніторингу, Ви за лічені дні підключите систему та будете отримувати економічний та іміджевий ефект, при цьому полегшивши і повністю автоматизувавши роботу енергменеджерів.

  При впроваджені системи мониторингу та керування ресурсами Ви отримуєте економію не менш ніж 15% за умови дотримання рекомендацій та використання даних системи

  Крім того Ви отримаєте на постійній основі теоретичну, навчальну частину та інформацію для підвищення кваліфікації:

  • консультаційну та навчальну підготовку Ваших відповідальних спеціалістів з впровадження енергетичного менеджменту;

  • участь у БЕЗКОШТОВНИХ вебінарах, семінарах, тренінгах з питань впровадження систем енергетичного менеджменту;

  • методичні рекомендації щодо функціонування системи енергетичного менеджменту в установах;

  • методичні рекомендації щодо функціонування автоматизованої системи моніторингу та керування споживанням паливно - енергетичних ресурсів АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія”;

  • методичні рекомендації та каталоги з заходами для підвищення енергоефективності установ;

  • методични рекомендації щодо стимулювання та заохочення співробітників / енрегетичних менеджерів;

  • методичну інформацію та постійну розсилку з кращими практиками та технологіями.

  Впровадження автоматизованої системи моніторингу та керування споживанням паливно - енергетичних ресурсів АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія» надасть Вам можливість бути сертифікованими згідно відповідного порядку

  Переваги при впровадженні автоматизованої системи моніторингу та керування споживанням паливно - енергетичних ресурсів АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія”

   Широкі можливості

  Будь-які види ресурсів

  Ви зможете виконувати моніторинг з будь-яких приладів обліку усіх можливих видів ресурсів (тепло, електрична енергія, вода, газ, пар, тиск, вугілля тощо...), моніторити зовнішню температуру, внутрішню температуру приміщень, тиск тощо...

  Універсальність

  Будь-які канали внесення даних

  Ви зможете отримувати дані будь-яким зручним для вас засобом. Пряме підключення, голосовий канал зв'язку, GPRS, Internet, WiFi, Ethernet, або ручне внесення.

  Індивідуальність налаштування

  Будь-яка організаційна структура

  Налаштуємо для Вас систему згідно Вашої організаційної структури з будь-якою кількістью об'єктів та ієрархією налаштування

  Простота та інтуїтивність

  Зручність використання

  Інтуїтивно зрозуміла система АІС Енергосервіс: облік, контроль, економія дозволить швидко її впровадити, повноцінно та ефективно використовувати весь потенціал програмно-аппаратного комплексу користувачами будь-якої кваліфікації

  Різноманітна аналітика

  Велика кількість необхідної статистичної та аналітичної інформації

  Ви отримаєте необмежену кількість аналітичних та статистичних даних. Широкі можливості їх використання в системі для глибокого аналізу.

  Контроль параметрів для досягнення економії

  Інструмент для зниження споживання

  Виконання автоматичного контролю за визначеними Вами контрольними параметрами, при їх недотриманні - сповіщення Вас та виконання дій для досягнення економії та ефективного використання ресурсів.

  При замовленні Ви отримаєте автоматизовану систему моніторингу та керування споживанням паливно - енергетичних ресурсів АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія» №1 в Україні, яка не має аналогів за функціоналом та ефектом від впровадження

  Відгуки наших партнерів

  • Руслан Требушкін

   Вода, тепло, електроенергія - все, що споживає місто, ми повинні використовувати ефективно і відповідально. За допомогою наших партнерів ми зможемо зробити місто Покровськ енергоефективним і енергонезалежним. Робота, що нами виконується, дозволить оптимізувати споживання енергетичних ресурсів, знизити витрати бюджету на їх оплату та залучити інвесторів для впровадження енергоефективних заходів.

   Руслан Требушкін,
   Покровський міський голова

   Детальніше...

  • Дмитро Гордієнко

   У місті Покровськ побудована система енергоменеджменту, розпочала роботу програма «Будівництво системи управління ресурсами», яку вже використовують 36 установ. Вона дозволяє контролювати витрату ресурсів, вести їх облік і управляти ними. Тільки за рахунок її впровадження і належного контролю за споживанням економія становить 10%.

   Дмитро Гордієнко,
   заступник Покровського міського голови

   Детальніше...

  • Олександр Брикалов

   Нам необхідно ще раціональніще використовувати ресурси, ефективно витрачати бюджетні кошти. Це дозволить відповідати міжнародним стандартам енергоефективності ISO-5001, що, в свою чергу, дозволить залучати на відповідні заходи фінанси не тільки місцевого та державного бюджетів, а й міжнародні джерела.

   Олександр Брикалов,
   Мирноградський міський голова

   Детальніше...

  Партнерська програма

  Ми створили унікальні та безпрецендентні умови для наших партнерів!
  При впровадженні автоматизованої системи моніторингу та керування споживанням паливно - енергетичних ресурсів АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія” наші партнери отримають 65% від вартості першого договору!

  Для прикладу:

  ЯКЩО НАШИМ ПАРТНЕРОМ БУДЕ УКЛАДЕНО ДОГОВІР З НОВИМ КОРИСТУВАЧЕМ АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія”
  на суму 10 000 грн, то партнерська винагорода становитиме 6500 грн!

  БЛОГ

  Покращення показників енергоефективності з АІС

  Покращення показників енергоефективності з АІС "ЕНЕРГОСЕРВІС"

  Енергозбереження на державному рівні визнано одним із пріоритетів економічної політики держави.
  На теперішній час гостре питання на етапі розвитку України є проблеми ефективного використання ресурсів, від вирішення яких значною мірою залежить рівень економічного й соціального розвитку суспільства.

   

  Лише радикальне покращення показників енергоефективності допоможе скоротити споживання енергії, зберегти ресурси, знизити вартість впровадження відновлюваних джерел енергії а також уповільнити зростання цін на електроенергію для населення і на промислові потреби.

  Рішення яке ми пропонуємо це впровадження сучасної системи енергоменеджменту та енергомоніторингу АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: ОБЛІК, КОНТРОЛЬ, ЕКОНОМІЯ”.

  Систему розроблено відповідно до стандарту ISO 50001:2018 та мета якої оптимізація та зменшення обсягів використання ресурсів шляхом підвищення компетенцій ОМС з питань енергоефективності та створення і впровадження інструментів моніторингу (апаратної частини та програмного забезпечення), контролю та аналітики щодо використання тепла, води, електроенергії, газу та інших ресурсів.

  Функціональні можливості:
  1) вимірювання показників енергоспоживання;
  2) аналіз показників енергоспоживання;
  3) розробка енергозберігаючих заходів; 
  4) впровадження енергозберігаючих заходів та відслідкування їх окупності.

  Наші фахівці візьмуть на себе роботу з переносу даних, у разі якщо Ви вже використовуєте іншу систему, тим самим позбавлять Вас додаткового навантаження по створенню та впровадженню системи.

  Бажаєте впровадити енергоменеджмент у своєму місті/громаді - телефонуйте нам за номером або надсилайте лист на електронну пошту:

  +380684841869

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   

  Детальніше...

  Система контролю та економії за споживанням ресурсів АІС ЕНЕРГОСЕРВІС

  Система контролю та економії за споживанням ресурсів АІС ЕНЕРГОСЕРВІС

  Комплексний підхід щодо ефективного впровадження енергетичного менеджменту та налагодження ефективної роботи з інформаційною системою моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів з системою АІС Енергосервіс:облік,контроль,економія 🔥

  screen122222

   

  Функціонування системи енергоменеджменту та енергомоніторингу включає безперервний контроль та аналіз показників, з метою систематизації інформації, виявлення невідповідностей або порушень, визначення пріоритетних заходів з енергозбереження та реалізації енергоефективних заходів та проєктів.

  Система дозволяє:

  🔥проводити аналіз використання паливно-енергетичних ресурсів у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей;

  🔥робити розрахунок та визначення базового рівня споживання ресурсів за останні 3 роки (або інший період) по кожному з ресурсів у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей;

  🔥визначати ліміт та його розрахунок по кожному з ресурсів у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей; налаштування розподілу доступу та ролей користувачів;

  🔥робити налаштування системи контролю та оповіщення щодо відповідності споживання контрольних параметрів (базова норма споживання, ліміти, нормативне споживання, температур згідно санітарних норм тощо);

  🔥бенчмаркінг (порівняльний аналіз) об’єктів, відділів, департаментів, населених пунктів та областей з налаштованими параметрами;

  🔥залучати зовнішні інвестиції від міжнародних фінансових організацій, енергетично-сервісних компаній (ЕСКО) та інших інвесторів;

  🔥відстежувати виконання,ефективності та окупності реалізованих заходів.

  Фахівцями компанії регулярно виконується оновлення системи, її вдосконалення та розвиток, надається технічна підтримка спеціалістам які працюють з системою та проведення навчання спеціалістів та вирішення будь-яких інших питань.

  Бажаєте впровадити енергоменеджмент у своєму місті/громаді - телефонуйте нам за номером +380 (068) 484 18 69 або надсилайте лист на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

   

  Детальніше...

  Закон «Про енергоефективність» передбачає запровадження систем енергоменеджменту в громадах!

  Закон «Про енергоефективність» передбачає запровадження систем енергоменеджменту в громадах!

  Голова Держенергоефективності Валерій Безус під час виступу на І Форумі учасників Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні повідомив, що нещодавно ухваленим Законом передбачається впровадження систем енергоменеджменту в громадах.

  Цитуємо «Вперше в історії України нещодавно ухваленим Законом «Про енергоефективність» органи місцевого самоврядування визнані на законодавчому рівні одним з ключових суб’єктів в управлінні сферою енергоефективності. Таким чином закон закладає нове підґрунтя відносин у цій сфері, а також надає необхідні інструменти» Також наголошується, що протягом 3 років органи місцевого самоврядування повинні будуть прийняти місцеві енергетичні плани, враховуючи питання енергоефективності та запровадити систему з енергоменеджменту.

  В свою чергу, компанія ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС.КОМ.ЮА" пропонує своє рішення, а саме систему енергоменеджменту та енергомоніторингу АІС "ЕНЕРГОСЕРВІС:ОБЛІК, КОНТРОЛЬ, ЕКОНОМІЯ", яка повністю відповідає вимогам Закону України "Про енергоефективність".

  ppppp

  Завдяки запровадженню системи АІС ЕНЕРГОСЕРВІС: ОБЛІК,КОНТРОЛЬ, ЕКОНОМІЯ Ви виконаєте :

  * впровадження системи енергоменеджменту, Вашу громаду буде внесено до відповідного реєстру тим самим Ви будете отримувати фінансову підтримку від центральних бюджетів на заходи з енергозбереження;

  * впровадження системи енергомоніторингу;

  * матиме змогу відслідковувати ефективність енергозберігаючих заходів;

  * спираючись на аналітику і розрахунки отриманні за допомогою системи матимете змогу розробляти муніципальні енергетичні плани; виконувати розрахунки з ЕСКО;

  * відслідковувати ефективність теплозбереження, водопостачання, вуличного освітлення.

  oooooo

  Досвід компанії.

  Фахівці компанії «ЕНЕРГОСЕРВІС.КОМ.ЮА» мають відповідну кваліфікацію та сертифікацію, володіють необхідними знаннями, досвідом, виконано значний обсяг робіт з енергетичної сертифікації будівель, створені комплексні системи керування ресурсами, які успішно працюють у більш ніж у 25000 будівлях, більш ніж 100 000 приладів обліку, розташованих у 226 великих та малих міських, ОТГ, районних, обласних радах, обласних державних адміністраціях, центральних органах виконавчої влади, приватному секторі економіки по всій території України.

  АІС“ЕНЕРГОСЕРВІС: ОБЛІК, КОНТРОЛЬ, ЕКОНОМІЯ” визнана однією з провідних платформи з енергомоніторингу в Україні, що підтверджується експертним звітом Асоціації енергоефективних міст “Дослідження стану енергоменеджменту в містах України” 2020 р. ​​​

  НЕ МАЄ АНАЛОГІВ ЗА КОМПЛЕКСНІСТЮ, ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ, ІНТУЇТИВНІСТЮ, ЕФЕКТИВНІСТЮ, ЦІНОЮ ТА ШВИДКІСТЮ ВПРОВАДЖЕННЯ

  Після ознайомлення з пропозицією просимо визначити об'єкти для автоматизації зняття та передачі даних та призначити відповідальну особу з Вашого боку для впровадження системи, а також дату та час для зустрічі або Skype-презентації. ​​​

  У разі якщо Ви вже використовуєте іншу систему, наші фахівці візьмуть на себе роботу з переносу даних, тим самим позбавлять Вас додаткового навантаження по створенню та впровадженню системи. А також ми проведемо навчання спеціалістів енергоменеджмента та підготуємо всю необхідну документацію.

  Все що потрібно - лише зв'язатися з нами. Ми очікуємо на Ваш дзвінок за телефоном або лист на електронну пошту: +380684841869 ;  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

  Детальніше...

  Поширені запитання

  Що таке енергоменеджмент та навіщо він портібен?

  Енергоменеджмент - це управління та контроль за ресурсами, що споживаються.

  Що таке система енергомоніторингу та навіщо вона потрібна?

  Система енергоменеджменту - це набір інструментів для обліку та контролю ресурсів що споживаються.

  Як можливо та за рахунок чого досягається економія 15% та більше без капітальних вкладень?

  Економія не менше 15% від споживаних Вами ресурсів досягається тільки за рахунок використання аналітичних даних і реагування на підказки системи у порівнянні з минулими періодами.

  ЗАЛИШИЛИСЬ ПИТАННЯ?

  НАПИШІТЬ НАМ, НАШІ ФАХІВЦІ НАДАДУТЬ ВІДПОВІДІ НА ВСІ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОКОНСУЛЬТУЮТЬ ВАС!

  Telegram copy Facebook Instagram

  E-mail:
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  Телефон:
  +38 (068) 484 18 69
  ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНО © 2017 LLC BIS-SOFT