АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ ПАЛИВНО - ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ, ЩО СПОЖИВАЮТЬСЯ: АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія”

Ми створимо та впровадимо Вам систему енергоменеджменту та енергомоніторингу під “ключ” для досягнення економії у споживанні ресурсів та коштів не менш ніж 15% на виконання вимог законодавства України та розпорядження Кабінету Міністрів України у сфері енергозбереження

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ ПАЛИВНО - ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ, ЩО СПОЖИВАЮТЬСЯ: АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія”

Це комплекс заходів, який включає в себе створення системи енергоменеджменту та автоматизованої системи енергомоніторингу з можливістю:

 • щоденного обліку споживання ресурсів;
 • диспетчеризації приладів обліку;
 • рейтингування (бенчмаркінг);
 • аналітики та контролю за споживанням ресурсів;
 • вимірювання технологічного / комерційного обліку теплової, електричної енергії, води, газу, пари, інших ресурсів та параметрів;
 • аналіз ефективності споживання ресурсів;
 • розрахунок окупності та ефективності впровадження енергозаощаджуваних заходів та надання іншої контрольної та аналітичної інформації,

при використанні автоматизованої системи моніторингу та керування споживанням паливно - енергетичних ресурсів АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія” Ви зможете керувати споживанням ресурсів на об’єкті або групі об’єктів та досягти економії не менш ніж 15% від об’єму спожитих ресурсів за минулі роки без капітальних витрат, а тільки за рахунок використання аналітичних даних та прийняття організаційно-управлінських рішень.

Cистема розроблена відповідно до:

Розпорядження КМУ "Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах";
Закону України "Про енергетичну ефективність будівель";
Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації";
Закону України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації";
Системи енергетичного менеджменту ISO 50001:2018 

Наші фахівці мають досвід створення та впровадження автоматизованих систем моніторингу та керування споживанням паливно - енергетичними ресурсами АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія” "під ключ" з створенням:

 • систем енергетичного менеджменту відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001:2018 та діючого законодавства України з відповідним навчанням фахівців;

 • створенням, налаштуванням, навчанням відповідальних осіб та впровадженням автоматизованої системи моніторингу та керування споживанням паливно - енергетичних ресурсів АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія”

які на сьогодні використовуються у:

Областей

Міст

Районів

Будівлі

Приклад та суть проекту

Маючи великий досвід, аналітичні та статистичні дані, по результатам використання системи за 12 місяців 2016 року на 5000+ об’єктів по деяким будівлям та установам економія досягала 40%, середня економія по всім об’єктам становить 15%

До впровадження системи енергоменеджменту та енергомоніторингу

school

середньостатистична українська школа споживає теплову, електричну енергію, газ, воду та інші ресурси на 450 000 грн на рік

diagramm 2

При впровадженні та використанні системи енергоменеджменту та енергомоніторингу

 

використання отриманих даних, реагування на не відповідність контрольним параметрам, прийняття організаційних та управлінчеських рішень призводять до скорочення споживання ресурсів до 40%, в середньому 15%

diagramm 1

Економія

 

 

досягнута економія по 5000+ об’єктам в середньому становить 15% або 67500 грн  на прикладі середньостатистичної української школи за рік

 

diagramm 3

Ми створимо для Вас індивідуальну комплексну АВТОМАТИЗОВАНУ СИСТЕМУ МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ ПАЛИВНО - ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ, ЩО СПОЖИВАЮТЬСЯ: АІС "ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія" "під ключ" до якої увійде:

Створення та впровадження системи енергоменеджменту згідно міжнародного стандарту ISO 50001:2018

 • обстеження існуючої функціональної структури, кількості об'єктів, їх видів та типів;
 • розробка організаційно-виконавчої структури енергоменеджменту;
 • підготовка необхідної нормативно-правової та іншої документації;
 • створення повноцінно функціонуючої організаційно-виконавчої структури енергоменеджменту з числа існуючого персоналу;
 • навчання та відпрацювання систем мотивації для кожного енергоменеджеру;
 • допомога у сертифікуванні (за необхідністю).

Створення та впровадження автоматизованої системи енергомоніторингу АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія»:

1
Створення, налаштуваня, навчання з використання повноцінно функціонуючої автоматизованої системи енергомоніторингу відповідно до Вашої структури енергоменеджменту

2
Повна автоматизація процесів та функцій енергоменеджмерів всіх рівнів, з обліку, контролю, розрахунків, аналітики споживання будь-яких видів ресурсів відповідно до структури енергетичного менеджменту у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів

3
Аналіз використання паливно - енергетичних ресурсів у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів

4
Розрахунок та визначення базового рівня споживання ресурсів за останні 3 роки (або інший період) по кожному з ресурсів у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів, відповідно до Розпорядження КМУ "Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах", прийнятого 26.04.2017 року

5
Визначення ліміту та його розрахунок по кожному з ресурсів у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів, відповідно до Розпорядження КМУ "Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах", прийнятого 26.04.2017 року

6
Налаштування системи контролю та оповіщення щодо відповідності споживання контрольним параметрам (базова норма споживання, ліміти, нормативне споживання, температур згідно санітарних норм тощо)

7
Розрахунок та визначення енерговитратності та ефективності використання ресурсів по кожному ресурсу на 1м2 та одну людину у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів

8
Розрахунок та визначення класу енергоефективності у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів

9
Виконання розрахунків та аналіз показників рейтингової оцінки (бенчмаркінгу) діяльності бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів у сфері енергоефективності відповідно до Розпорядження КМУ "Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах", прийнятого 26.04.2017 року

10
Визначення пріоритетності ресурсозберігаючих заходів у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів

11
Ще більш ніж 300 аналітичних розрахунків, діаграм, таблиць та інших аналітичних даних, необхідних для використання в роботі

12

Систему зовнішніх веб-сайтів для:

 • розміщення аналітичної та статистичної інформації про споживання енергоресурсів установами;

 • розмістити необхідну інформацію щодо ефективності споживання ресурсів;

 • відобразити  рейтингування у сфері енергоефективності;

 • надавати інформацію щодо реалізованих кращих практик та запланованих заходів, технічних та організаційних рішень з енергоефективності;

 • створити та оприлюднити відкриту базу даних технічних, експлуатаційних та енергетичних характеристик будівель та установ;

 • створити та оприлюднити відкриту базу даних інвестиційних проектів та пропозицій у сфері енергозбереження;

 • проводити заходи з популярізації енергозбережуючого мислення та долучати громаду;

 • розміщувати стратегії та  плани дій зі сталого енергетичного розвитку

у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів, відповідно до Розпорядження КМУ "Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах", прийнятого 26.04.2017 року

Крім того, замовивши створення та впровадження системи АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія» під «ключ» Ви отримаєте:

 • створену систему енергоменеджменту з навченими фахівцями;
 • кращу в Україні автоматизовану систему енергомоніторингу АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія»;
 • можливість тільки за рахунок використання аналітичних даних і реагування на підказки системи досягти економію не менше 15% від споживаних Вами ресурсів за минулі періоди;
 • 100% виконання всіх вимог розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах»;
 • 100% виконання всіх вимог «Про енергетичну ефективність будівель»;
 • можливість відстежити окупність витрат на заходи з енергоефективності;
 • у рейтинговому аналізі по ресурсам, будівлям і іншим сутностям розставити пріоритети щодо виконання робіт по скороченню споживання ресурсів - відповідно, обрати проекти з найкоротшим терміном окупності;
 • отримати додатковий ресурс за рахунок економії, який зараз Ви витрачаєте на ресурси, які надмірно споживаються.

Переконатися в ефективності роботи системи Ви зможете більш ніж у 5000 тисяч енергоменеджерів, яких ми навчили і на чиїх об'єктах працює система енергомоніторингу АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія»

Почати дуже просто:

1

Обрати пакет впровадження або замовити консультацію

2

Заповнити форму реєстрації

3

Підтвердити через електронну пошту

4

Отримати необхідну методичну інформацію та провести навчання (за необхідністю)

5

Розпочати викоростовувати весь функціонал системи для отримання економії

Вартість впровадження системи АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія»

Пакет "Базовий"

Від 15 грн

До пакету входить створення сутностей для бюджетних або будь-яких інших установ:

 • допомога у створенні організаційно-виконавчої структури енергетичного менеджменту;
 • створення та налаштування автоматизованої системи енергомоніторингу;
 • цілодобова технічна підтримка;
 • допомога у впровадженні та використанні автоматизованої системи енергомоніторингу;
 • обробка та безпечне зберігання даних;
 • використання авторських інструментів контролю, аналітики, статистики, візуалізації та автоматизації процесів;
 • аналіз використання ресурсів по кожному об'єкту, розрахунок лімітів та інших контрольних параметрів;
 • визначення енерговитратності та ефективності використання ресурсів по кожному об'єкту на 1 м2 та на одну людину;
 • автоматична фіксація зовнішньої та внутрішньої (при наявності необхідних датчиків в приміщенні) температури;
 • визначення базового рівня споживання ресурсів за останні три роки або інший термін;
 • визначення класу енергоефективності по кожному з об'єктів.

Пакет "Розширений"

Від 25 грн до 58 грн/міс

До пакету входить функціонал з пакету «Базовий», а також:

 • індивідуальне створення організаційно-виконавчої структури енергетичного менеджменту та навчання Ваших фахівців;
 • індивідуальне створення та налаштування автоматизованої системи енергомоніторингу у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів;
 • сповіщення щодо недотримання контрольних параметрів та аналітичної і статистичної інформації;
 • дистанційний збір даних з приладів обліку (при наявності необхідного обладнання);
 • електронний електро-енерго-паспорт об'єкту;
 • рейтингування, порівняння об'єктів за будь-якими галузями та напрямками економіки;
 • вenchmarking;
 • розрахунок окупності впроваджених енергозаощаджуваних заходів;
 • додаткова аналітична та графічна інформація по об'єктам галузям, містам та областям;
 • вдосконалення та розвиток системи згідно Ваших вимог;
 • повна відповідність розпорядженню КМУ "Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах", прийнятого 26.04.2017 року.

Пакет "Індивідуальний"

Згідно Ваших вимог

До пакету входить функціонал пакету «Базовий» + функціонал з пакету «Розширений»:

 • створення комплексних систем тепло-, водо-, електро-, газо-постачання, виробництво, вуличне освітлення та автоматизація інших процесів за вашими вимогами;
 • інтеграція створених комплексних систем у існуючу структуру;
 • допомога у створенні плану дій сталого енергеитичного розвитку;
 • допомога у отриманні сертифікату ISO 50001:2018;
 • вдосконалення та розвиток системи згідно Ваших вимог.

Замовивши систему під «ключ», ми виконаємо за Вас:

 • всю необхідну підготовчу, організаційну частину;
 • виконаємо розрахунки;
 • налаштування системи;
 • навчання Ваших співробітників;
 • запуск системи.
Ви ж отримаєте готовий автоматизований інструмент управління і контролю, який після отримання (внесення) даних самостійно виконає необхідний аналіз, повідомить в разі відхилення від заданих Вами контрольних параметрів, підкаже, що могло привести до відхилення і навіть порекомендує, які дії потрібно зробити, щоб досягти економії!

Поки інші будуть місяцями вигадувати «колесо» по створенню систем енергоменеджменту та експериментувати з системами енергомоніторингу, Ви за лічені дні підключите систему та будете отримувати економічний та іміджевий ефект, при цьому полегшивши і повністю автоматизувавши роботу енергменеджерів.

При впроваджені системи мониторингу та керування ресурсами Ви отримуєте економію не менш ніж 15% за умови дотримання рекомендацій та використання даних системи

Крім того Ви отримаєте на постійній основі теоретичну, навчальну частину та інформацію для підвищення кваліфікації:

 • консультаційну та навчальну підготовку Ваших відповідальних спеціалістів з впровадження енергетичного менеджменту;

 • участь у БЕЗКОШТОВНИХ вебінарах, семінарах, тренінгах з питань впровадження систем енергетичного менеджменту;

 • методичні рекомендації щодо функціонування системи енергетичного менеджменту в установах;

 • методичні рекомендації щодо функціонування автоматизованої системи моніторингу та керування споживанням паливно - енергетичних ресурсів АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія”;

 • методичні рекомендації та каталоги з заходами для підвищення енергоефективності установ;

 • методични рекомендації щодо стимулювання та заохочення співробітників / енрегетичних менеджерів;

 • методичну інформацію та постійну розсилку з кращими практиками та технологіями.

Впровадження автоматизованої системи моніторингу та керування споживанням паливно - енергетичних ресурсів АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія» надасть Вам можливість бути сертифікованими згідно відповідного порядку

Переваги при впровадженні автоматизованої системи моніторингу та керування споживанням паливно - енергетичних ресурсів АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія”

 Широкі можливості

Будь-які види ресурсів

Ви зможете виконувати моніторинг з будь-яких приладів обліку усіх можливих видів ресурсів (тепло, електрична енергія, вода, газ, пар, тиск, вугілля тощо...), моніторити зовнішню температуру, внутрішню температуру приміщень, тиск тощо...

Універсальність

Будь-які канали внесення даних

Ви зможете отримувати дані будь-яким зручним для вас засобом. Пряме підключення, голосовий канал зв'язку, GPRS, Internet, WiFi, Ethernet, або ручне внесення.

Індивідуальність налаштування

Будь-яка організаційна структура

Налаштуємо для Вас систему згідно Вашої організаційної структури з будь-якою кількістью об'єктів та ієрархією налаштування

Простота та інтуїтивність

Зручність використання

Інтуїтивно зрозуміла система АІС Енергосервіс: облік, контроль, економія дозволить швидко її впровадити, повноцінно та ефективно використовувати весь потенціал програмно-аппаратного комплексу користувачами будь-якої кваліфікації

Різноманітна аналітика

Велика кількість необхідної статистичної та аналітичної інформації

Ви отримаєте необмежену кількість аналітичних та статистичних даних. Широкі можливості їх використання в системі для глибокого аналізу.

Контроль параметрів для досягнення економії

Інструмент для зниження споживання

Виконання автоматичного контролю за визначеними Вами контрольними параметрами, при їх недотриманні - сповіщення Вас та виконання дій для досягнення економії та ефективного використання ресурсів.

При замовленні Ви отримаєте автоматизовану систему моніторингу та керування споживанням паливно - енергетичних ресурсів АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія» №1 в Україні, яка не має аналогів за функціоналом та ефектом від впровадження

Відгуки наших партнерів

 • Руслан Требушкін

  Вода, тепло, електроенергія - все, що споживає місто, ми повинні використовувати ефективно і відповідально. За допомогою наших партнерів ми зможемо зробити місто Покровськ енергоефективним і енергонезалежним. Робота, що нами виконується, дозволить оптимізувати споживання енергетичних ресурсів, знизити витрати бюджету на їх оплату та залучити інвесторів для впровадження енергоефективних заходів.

  Руслан Требушкін,
  Покровський міський голова

  Детальніше...

 • Дмитро Гордієнко

  У місті Покровськ побудована система енергоменеджменту, розпочала роботу програма «Будівництво системи управління ресурсами», яку вже використовують 36 установ. Вона дозволяє контролювати витрату ресурсів, вести їх облік і управляти ними. Тільки за рахунок її впровадження і належного контролю за споживанням економія становить 10%.

  Дмитро Гордієнко,
  заступник Покровського міського голови

  Детальніше...

 • Олександр Брикалов

  Нам необхідно ще раціональніще використовувати ресурси, ефективно витрачати бюджетні кошти. Це дозволить відповідати міжнародним стандартам енергоефективності ISO-5001, що, в свою чергу, дозволить залучати на відповідні заходи фінанси не тільки місцевого та державного бюджетів, а й міжнародні джерела.

  Олександр Брикалов,
  Мирноградський міський голова

  Детальніше...

Партнерська програма

Ми створили унікальні та безпрецендентні умови для наших партнерів!
При впровадженні автоматизованої системи моніторингу та керування споживанням паливно - енергетичних ресурсів АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія” наші партнери отримають 65% від вартості першого договору!

Для прикладу:

ЯКЩО НАШИМ ПАРТНЕРОМ БУДЕ УКЛАДЕНО ДОГОВІР З НОВИМ КОРИСТУВАЧЕМ АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія”
на суму 10 000 грн, то партнерська винагорода становитиме 6500 грн!

БЛОГ

Без контролю немає шансів на економію

Без контролю немає шансів на економію

Впроваджуйте першу та єдину в Україні безкоштовну систему енергомоніторингу

Screenshot 22

 

Деякі речі наполегливо звертають на себе увагу.
Зростаючі в наш час тарифи змушують задуматися про те, як же більш ефективно користуватися ресурсами, доводячи до економії свої кошти.

Представляємо вашій увазі інформаційну аналітичну систему, яка навчить і допоможе більш ефективно керувати, а саме контролювати споживання ресурсів шляхом аналітичних звітів, системи моніторингу та системних сповіщень у разі відхилення від заданих вами контрольних параметрів.

Перша та єдина в Україні безкоштовна система енергомоніторингу

АІС "ЕНЕРГОСЕРВІС": облік, контроль, економія

ais

Впроваджуйте та заощаджуйте кошти за допомогою аналітичної системи АІС "ЕНЕРГОСЕРВІС": облік, контроль, економія

                                                Наші контакт

E-MAIL:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ТЕЛЕФОН:
+38 (068) 484 18 69

 

Детальніше...

Впровадження системи енергомоніторигу в бюджетній сфері Донецької області

Впровадження системи енергомоніторигу в бюджетній сфері Донецької області

14.09.2017 об 11.00 в Департаменті розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації (м. Краматорськ) відбувся навчальний семінар на тему: «Впровадження системи енергомоніторигу в бюджетній сфері Донецької області».

Детальніше...

Енергоменеджмент дозволить без значних капіталовкладень зменшити енергоспоживання у бюджетній сфері Харківщини до 20%

Енергоменеджмент дозволить без значних капіталовкладень зменшити енергоспоживання у бюджетній сфері Харківщини до 20%

На цьому наголосив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук, розповідаючи про переваги впровадження енергоменеджменту у бюджетній сфері у Харківській області. Цьому питанню був присвячений семінар, проведений Агентством за підтримки FES-Ukraine 7 липня у Харкові.

Детальніше...

Поширені запитання

Що таке енергоменеджмент та навіщо він портібен?

Енергоменеджмент - це управління та контроль за ресурсами, що споживаються.

Що таке система енергомоніторингу та навіщо вона потрібна?

Система енергоменеджменту - це набір інструментів для обліку та контролю ресурсів що споживаються.

Як можливо та за рахунок чого досягається економія 15% та більше без капітальних вкладень?

Економія не менше 15% від споживаних Вами ресурсів досягається тільки за рахунок використання аналітичних даних і реагування на підказки системи у порівнянні з минулими періодами.

ЗАЛИШИЛИСЬ ПИТАННЯ?

НАПИШІТЬ НАМ, НАШІ ФАХІВЦІ НАДАДУТЬ ВІДПОВІДІ НА ВСІ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОКОНСУЛЬТУЮТЬ ВАС!

E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон:
+38 (068) 484 18 69
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНО © 2017 LLC BIS-SOFT