АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ ПАЛИВНО - ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ, ЩО СПОЖИВАЮТЬСЯ: АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія”

Ми створимо та впровадимо Вам систему енергоменеджменту та енергомоніторингу під “ключ” для досягнення економії у споживанні ресурсів та коштів не менш ніж 15% на виконання вимог законодавства України та розпорядження Кабінету Міністрів України у сфері енергозбереження

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ ПАЛИВНО - ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ, ЩО СПОЖИВАЮТЬСЯ: АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія”

Це комплекс заходів, який включає в себе створення системи енергоменеджменту та автоматизованої системи енергомоніторингу з можливістю:

 • щоденного обліку споживання ресурсів;
 • диспетчеризації приладів обліку;
 • рейтингування (бенчмаркінг);
 • аналітики та контролю за споживанням ресурсів;
 • вимірювання технологічного / комерційного обліку теплової, електричної енергії, води, газу, пари, інших ресурсів та параметрів;
 • аналіз ефективності споживання ресурсів;
 • розрахунок окупності та ефективності впровадження енергозаощаджуваних заходів та надання іншої контрольної та аналітичної інформації,при використанні автоматизованої системи моніторингу та керування споживанням паливно - енергетичних ресурсів АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія” Ви зможете керувати споживанням ресурсів на об’єкті або групі об’єктів та досягти економії не менш ніж 15% від об’єму спожитих ресурсів за минулі роки без капітальних витрат, а тільки за рахунок використання аналітичних даних та прийняття організаційно-управлінських рішень;
 • модуль фінансових рахунків;
 • модуль окупності енергозберігаючих заходів.
 • Cистема розроблена відповідно до:

  Розпорядження КМУ "Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах";
  Закону України "Про енергетичну ефективність будівель";
  Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації";
  Закону України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації";
  Системи енергетичного менеджменту ISO 50001:2018 

  Наші фахівці мають досвід створення та впровадження автоматизованих систем моніторингу та керування споживанням паливно - енергетичними ресурсами АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія” "під ключ" з створенням:

  • систем енергетичного менеджменту відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001:2018 та діючого законодавства України з відповідним навчанням фахівців;

  • створенням, налаштуванням, навчанням відповідальних осіб та впровадженням автоматизованої системи моніторингу та керування споживанням паливно - енергетичних ресурсів АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія”

  які на сьогодні використовуються у:

  Підключені малі і великі міста

  Користувачі системи

  Прилади обліку

  Підключені об"єкти

  Приклад та суть проекту

  Маючи великий досвід, аналітичні та статистичні дані, по результатам використання системи за 12 місяців 2016 року на 5000+ об’єктів по деяким будівлям та установам економія досягала 40%, середня економія по всім об’єктам становить 15%

  До впровадження системи енергоменеджменту та енергомоніторингу

  school

  середньостатистична українська школа споживає теплову, електричну енергію, газ, воду та інші ресурси на 450 000 грн на рік

  diagramm 2

  При впровадженні та використанні системи енергоменеджменту та енергомоніторингу

   

  використання отриманих даних, реагування на не відповідність контрольним параметрам, прийняття організаційних та управлінчеських рішень призводять до скорочення споживання ресурсів до 40%, в середньому 15%

  diagramm 1

  Економія

   

   

  досягнута економія по 5000+ об’єктам в середньому становить 15% або 67500 грн  на прикладі середньостатистичної української школи за рік

   

  diagramm 3

  Ми створимо для Вас індивідуальну комплексну АВТОМАТИЗОВАНУ СИСТЕМУ МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ ПАЛИВНО - ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ, ЩО СПОЖИВАЮТЬСЯ: АІС "ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія" "під ключ" до якої увійде:

  Створення та впровадження системи енергоменеджменту згідно міжнародного стандарту ISO 50001:2018

  • обстеження існуючої функціональної структури, кількості об'єктів, їх видів та типів;
  • розробка організаційно-виконавчої структури енергоменеджменту;
  • підготовка необхідної нормативно-правової та іншої документації;
  • створення повноцінно функціонуючої організаційно-виконавчої структури енергоменеджменту з числа існуючого персоналу;
  • навчання та відпрацювання систем мотивації для кожного енергоменеджеру;
  • допомога у сертифікуванні (за необхідністю).

  Створення та впровадження автоматизованої системи енергомоніторингу АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія»:

  1
  Створення, налаштуваня, навчання з використання повноцінно функціонуючої автоматизованої системи енергомоніторингу відповідно до Вашої структури енергоменеджменту

  2
  Повна автоматизація процесів та функцій енергоменеджмерів всіх рівнів, з обліку, контролю, розрахунків, аналітики споживання будь-яких видів ресурсів відповідно до структури енергетичного менеджменту у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів

  3
  Аналіз використання паливно - енергетичних ресурсів у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів

  4
  Розрахунок та визначення базового рівня споживання ресурсів за останні 3 роки (або інший період) по кожному з ресурсів у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів, відповідно до Розпорядження КМУ "Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах", прийнятого 26.04.2017 року

  5
  Визначення ліміту та його розрахунок по кожному з ресурсів у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів, відповідно до Розпорядження КМУ "Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах", прийнятого 26.04.2017 року

  6
  Налаштування системи контролю та оповіщення щодо відповідності споживання контрольним параметрам (базова норма споживання, ліміти, нормативне споживання, температур згідно санітарних норм тощо)

  7
  Розрахунок та визначення енерговитратності та ефективності використання ресурсів по кожному ресурсу на 1м2 та одну людину у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів

  8
  Розрахунок та визначення класу енергоефективності у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів

  9
  Виконання розрахунків та аналіз показників рейтингової оцінки (бенчмаркінгу) діяльності бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів у сфері енергоефективності відповідно до Розпорядження КМУ "Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах", прийнятого 26.04.2017 року

  10
  Визначення пріоритетності ресурсозберігаючих заходів у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів

  11
  Ще більш ніж 300 аналітичних розрахунків, діаграм, таблиць та інших аналітичних даних, необхідних для використання в роботі

  12

  Систему зовнішніх веб-сайтів для:

  • розміщення аналітичної та статистичної інформації про споживання енергоресурсів установами;

  • розмістити необхідну інформацію щодо ефективності споживання ресурсів;

  • відобразити  рейтингування у сфері енергоефективності;

  • надавати інформацію щодо реалізованих кращих практик та запланованих заходів, технічних та організаційних рішень з енергоефективності;

  • створити та оприлюднити відкриту базу даних технічних, експлуатаційних та енергетичних характеристик будівель та установ;

  • створити та оприлюднити відкриту базу даних інвестиційних проектів та пропозицій у сфері енергозбереження;

  • проводити заходи з популярізації енергозбережуючого мислення та долучати громаду;

  • розміщувати стратегії та  плани дій зі сталого енергетичного розвитку

  у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів, відповідно до Розпорядження КМУ "Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах", прийнятого 26.04.2017 року

  Крім того, замовивши створення та впровадження системи АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія» під «ключ» Ви отримаєте:

  • створену систему енергоменеджменту з навченими фахівцями;
  • кращу в Україні автоматизовану систему енергомоніторингу АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія»;
  • можливість тільки за рахунок використання аналітичних даних і реагування на підказки системи досягти економію не менше 15% від споживаних Вами ресурсів за минулі періоди;
  • 100% виконання всіх вимог розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах»;
  • 100% виконання всіх вимог «Про енергетичну ефективність будівель»;
  • можливість відстежити окупність витрат на заходи з енергоефективності;
  • у рейтинговому аналізі по ресурсам, будівлям і іншим сутностям розставити пріоритети щодо виконання робіт по скороченню споживання ресурсів - відповідно, обрати проекти з найкоротшим терміном окупності;
  • отримати додатковий ресурс за рахунок економії, який зараз Ви витрачаєте на ресурси, які надмірно споживаються.

  Переконатися в ефективності роботи системи Ви зможете більш ніж у 5000 тисяч енергоменеджерів, яких ми навчили і на чиїх об'єктах працює система енергомоніторингу АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія»

  Почати дуже просто:

  1

  Обрати пакет впровадження або замовити консультацію

  2

  Заповнити форму реєстрації

  3

  Підтвердити через електронну пошту

  4

  Отримати необхідну методичну інформацію та провести навчання (за необхідністю)

  5

  Розпочати викоростовувати весь функціонал системи для отримання економії

  Вартість впровадження системи АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія»

  Пакет "Базовий"

  Від 15 грн

  До пакету входить створення сутностей для бюджетних або будь-яких інших установ:

  • допомога у створенні організаційно-виконавчої структури енергетичного менеджменту;
  • створення та налаштування автоматизованої системи енергомоніторингу;
  • цілодобова технічна підтримка;
  • допомога у впровадженні та використанні автоматизованої системи енергомоніторингу;
  • обробка та безпечне зберігання даних;
  • використання авторських інструментів контролю, аналітики, статистики, візуалізації та автоматизації процесів;
  • аналіз використання ресурсів по кожному об'єкту, розрахунок лімітів та інших контрольних параметрів;
  • визначення енерговитратності та ефективності використання ресурсів по кожному об'єкту на 1 м2 та на одну людину;
  • автоматична фіксація зовнішньої та внутрішньої (при наявності необхідних датчиків в приміщенні) температури;
  • визначення базового рівня споживання ресурсів за останні три роки або інший термін;
  • визначення класу енергоефективності по кожному з об'єктів.

  Пакет "Розширений"

  Від 25 грн до 58 грн/міс

  До пакету входить функціонал з пакету «Базовий», а також:

  • індивідуальне створення організаційно-виконавчої структури енергетичного менеджменту та навчання Ваших фахівців;
  • індивідуальне створення та налаштування автоматизованої системи енергомоніторингу у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних та місцевих органів виконавчої влади / регіонів;
  • сповіщення щодо недотримання контрольних параметрів та аналітичної і статистичної інформації;
  • дистанційний збір даних з приладів обліку (при наявності необхідного обладнання);
  • електронний електро-енерго-паспорт об'єкту;
  • рейтингування, порівняння об'єктів за будь-якими галузями та напрямками економіки;
  • вenchmarking;
  • розрахунок окупності впроваджених енергозаощаджуваних заходів;
  • додаткова аналітична та графічна інформація по об'єктам галузям, містам та областям;
  • вдосконалення та розвиток системи згідно Ваших вимог;
  • повна відповідність розпорядженню КМУ "Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах", прийнятого 26.04.2017 року.

  Пакет "Індивідуальний"

  Згідно Ваших вимог

  До пакету входить функціонал пакету «Базовий» + функціонал з пакету «Розширений»:

  • створення комплексних систем тепло-, водо-, електро-, газо-постачання, виробництво, вуличне освітлення та автоматизація інших процесів за вашими вимогами;
  • інтеграція створених комплексних систем у існуючу структуру;
  • допомога у створенні плану дій сталого енергеитичного розвитку;
  • допомога у отриманні сертифікату ISO 50001:2018;
  • вдосконалення та розвиток системи згідно Ваших вимог.

  Замовивши систему під «ключ», ми виконаємо за Вас:

  • всю необхідну підготовчу, організаційну частину;
  • виконаємо розрахунки;
  • налаштування системи;
  • навчання Ваших співробітників;
  • запуск системи.
  Ви ж отримаєте готовий автоматизований інструмент управління і контролю, який після отримання (внесення) даних самостійно виконає необхідний аналіз, повідомить в разі відхилення від заданих Вами контрольних параметрів, підкаже, що могло привести до відхилення і навіть порекомендує, які дії потрібно зробити, щоб досягти економії!

  Поки інші будуть місяцями вигадувати «колесо» по створенню систем енергоменеджменту та експериментувати з системами енергомоніторингу, Ви за лічені дні підключите систему та будете отримувати економічний та іміджевий ефект, при цьому полегшивши і повністю автоматизувавши роботу енергменеджерів.

  При впроваджені системи мониторингу та керування ресурсами Ви отримуєте економію не менш ніж 15% за умови дотримання рекомендацій та використання даних системи

  Крім того Ви отримаєте на постійній основі теоретичну, навчальну частину та інформацію для підвищення кваліфікації:

  • консультаційну та навчальну підготовку Ваших відповідальних спеціалістів з впровадження енергетичного менеджменту;

  • участь у БЕЗКОШТОВНИХ вебінарах, семінарах, тренінгах з питань впровадження систем енергетичного менеджменту;

  • методичні рекомендації щодо функціонування системи енергетичного менеджменту в установах;

  • методичні рекомендації щодо функціонування автоматизованої системи моніторингу та керування споживанням паливно - енергетичних ресурсів АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія”;

  • методичні рекомендації та каталоги з заходами для підвищення енергоефективності установ;

  • методични рекомендації щодо стимулювання та заохочення співробітників / енрегетичних менеджерів;

  • методичну інформацію та постійну розсилку з кращими практиками та технологіями.

  Впровадження автоматизованої системи моніторингу та керування споживанням паливно - енергетичних ресурсів АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія» надасть Вам можливість бути сертифікованими згідно відповідного порядку

  Переваги при впровадженні автоматизованої системи моніторингу та керування споживанням паливно - енергетичних ресурсів АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія”

   Широкі можливості

  Будь-які види ресурсів

  Ви зможете виконувати моніторинг з будь-яких приладів обліку усіх можливих видів ресурсів (тепло, електрична енергія, вода, газ, пар, тиск, вугілля тощо...), моніторити зовнішню температуру, внутрішню температуру приміщень, тиск тощо...

  Універсальність

  Будь-які канали внесення даних

  Ви зможете отримувати дані будь-яким зручним для вас засобом. Пряме підключення, голосовий канал зв'язку, GPRS, Internet, WiFi, Ethernet, або ручне внесення.

  Індивідуальність налаштування

  Будь-яка організаційна структура

  Налаштуємо для Вас систему згідно Вашої організаційної структури з будь-якою кількістью об'єктів та ієрархією налаштування

  Простота та інтуїтивність

  Зручність використання

  Інтуїтивно зрозуміла система АІС Енергосервіс: облік, контроль, економія дозволить швидко її впровадити, повноцінно та ефективно використовувати весь потенціал програмно-аппаратного комплексу користувачами будь-якої кваліфікації

  Різноманітна аналітика

  Велика кількість необхідної статистичної та аналітичної інформації

  Ви отримаєте необмежену кількість аналітичних та статистичних даних. Широкі можливості їх використання в системі для глибокого аналізу.

  Контроль параметрів для досягнення економії

  Інструмент для зниження споживання

  Виконання автоматичного контролю за визначеними Вами контрольними параметрами, при їх недотриманні - сповіщення Вас та виконання дій для досягнення економії та ефективного використання ресурсів.

  При замовленні Ви отримаєте автоматизовану систему моніторингу та керування споживанням паливно - енергетичних ресурсів АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія» №1 в Україні, яка не має аналогів за функціоналом та ефектом від впровадження

  Відгуки наших партнерів

  • Руслан Требушкін

   Вода, тепло, електроенергія - все, що споживає місто, ми повинні використовувати ефективно і відповідально. За допомогою наших партнерів ми зможемо зробити місто Покровськ енергоефективним і енергонезалежним. Робота, що нами виконується, дозволить оптимізувати споживання енергетичних ресурсів, знизити витрати бюджету на їх оплату та залучити інвесторів для впровадження енергоефективних заходів.

   Руслан Требушкін,
   Покровський міський голова

   Детальніше...

  • Дмитро Гордієнко

   У місті Покровськ побудована система енергоменеджменту, розпочала роботу програма «Будівництво системи управління ресурсами», яку вже використовують 36 установ. Вона дозволяє контролювати витрату ресурсів, вести їх облік і управляти ними. Тільки за рахунок її впровадження і належного контролю за споживанням економія становить 10%.

   Дмитро Гордієнко,
   заступник Покровського міського голови

   Детальніше...

  • Олександр Брикалов

   Нам необхідно ще раціональніще використовувати ресурси, ефективно витрачати бюджетні кошти. Це дозволить відповідати міжнародним стандартам енергоефективності ISO-5001, що, в свою чергу, дозволить залучати на відповідні заходи фінанси не тільки місцевого та державного бюджетів, а й міжнародні джерела.

   Олександр Брикалов,
   Мирноградський міський голова

   Детальніше...

  Партнерська програма

  Ми створили унікальні та безпрецендентні умови для наших партнерів!
  При впровадженні автоматизованої системи моніторингу та керування споживанням паливно - енергетичних ресурсів АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія” наші партнери отримають 65% від вартості першого договору!

  Для прикладу:

  ЯКЩО НАШИМ ПАРТНЕРОМ БУДЕ УКЛАДЕНО ДОГОВІР З НОВИМ КОРИСТУВАЧЕМ АІС “ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія”
  на суму 10 000 грн, то партнерська винагорода становитиме 6500 грн!

  БЛОГ

  Закон «Про енергоефективність» передбачає запровадження систем енергоменеджменту в громадах!

  Закон «Про енергоефективність» передбачає запровадження систем енергоменеджменту в громадах!

  Голова Держенергоефективності Валерій Безус під час виступу на І Форумі учасників Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні повідомив, що нещодавно ухваленим Законом передбачається впровадження систем енергоменеджменту в громадах.

  Цитуємо «Вперше в історії України нещодавно ухваленим Законом «Про енергоефективність» органи місцевого самоврядування визнані на законодавчому рівні одним з ключових суб’єктів в управлінні сферою енергоефективності. Таким чином закон закладає нове підґрунтя відносин у цій сфері, а також надає необхідні інструменти» Також наголошується, що протягом 3 років органи місцевого самоврядування повинні будуть прийняти місцеві енергетичні плани, враховуючи питання енергоефективності та запровадити систему з енергоменеджменту.

  В свою чергу, компанія ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС.КОМ.ЮА" пропонує своє рішення, а саме систему енергоменеджменту та енергомоніторингу АІС "ЕНЕРГОСЕРВІС:ОБЛІК, КОНТРОЛЬ, ЕКОНОМІЯ", яка повністю відповідає вимогам Закону України "Про енергоефективність".

  ppppp

  Завдяки запровадженню системи АІС ЕНЕРГОСЕРВІС: ОБЛІК,КОНТРОЛЬ, ЕКОНОМІЯ Ви виконаєте :

  * впровадження системи енергоменеджменту, Вашу громаду буде внесено до відповідного реєстру тим самим Ви будете отримувати фінансову підтримку від центральних бюджетів на заходи з енергозбереження;

  * впровадження системи енергомоніторингу;

  * матиме змогу відслідковувати ефективність енергозберігаючих заходів;

  * спираючись на аналітику і розрахунки отриманні за допомогою системи матимете змогу розробляти муніципальні енергетичні плани; виконувати розрахунки з ЕСКО;

  * відслідковувати ефективність теплозбереження, водопостачання, вуличного освітлення.

  oooooo

  Досвід компанії.

  Фахівці компанії «ЕНЕРГОСЕРВІС.КОМ.ЮА» мають відповідну кваліфікацію та сертифікацію, володіють необхідними знаннями, досвідом, виконано значний обсяг робіт з енергетичної сертифікації будівель, створені комплексні системи керування ресурсами, які успішно працюють у більш ніж у 25000 будівлях, більш ніж 100 000 приладів обліку, розташованих у 226 великих та малих міських, ОТГ, районних, обласних радах, обласних державних адміністраціях, центральних органах виконавчої влади, приватному секторі економіки по всій території України.

  АІС“ЕНЕРГОСЕРВІС: ОБЛІК, КОНТРОЛЬ, ЕКОНОМІЯ” визнана однією з провідних платформи з енергомоніторингу в Україні, що підтверджується експертним звітом Асоціації енергоефективних міст “Дослідження стану енергоменеджменту в містах України” 2020 р. ​​​

  НЕ МАЄ АНАЛОГІВ ЗА КОМПЛЕКСНІСТЮ, ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ, ІНТУЇТИВНІСТЮ, ЕФЕКТИВНІСТЮ, ЦІНОЮ ТА ШВИДКІСТЮ ВПРОВАДЖЕННЯ

  Після ознайомлення з пропозицією просимо визначити об'єкти для автоматизації зняття та передачі даних та призначити відповідальну особу з Вашого боку для впровадження системи, а також дату та час для зустрічі або Skype-презентації. ​​​

  У разі якщо Ви вже використовуєте іншу систему, наші фахівці візьмуть на себе роботу з переносу даних, тим самим позбавлять Вас додаткового навантаження по створенню та впровадженню системи. А також ми проведемо навчання спеціалістів енергоменеджмента та підготуємо всю необхідну документацію.

  Все що потрібно - лише зв'язатися з нами. Ми очікуємо на Ваш дзвінок за телефоном або лист на електронну пошту: +380684841869 ;  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

  Детальніше...

  Економія бюджетних коштів за рахунок належного контролю за споживанням ресурсів 🔥

  Економія бюджетних коштів за рахунок належного контролю за споживанням ресурсів 🔥

  Головні можливості “АІС ЕНЕРГОСЕРВІС: ОБЛІК,КОНТРОЛЬ,ЕКОНОМІЯ” для досягнення економії :

  💡 вчасно виявити випадки перевитрат енергоресурсів;

  💡 проводити як автоматичний та і вручну збір даних про фактичне споживання енергоресурсів;

  💡 проводити автоматичний та і вручну збір даних про фактори, що впливають на рівень споживання енергоресурсів;

  💡 зробити аналіз ефективності використання енергоресурсів в порівнянні з аналогічними закладами та нормативними значеннями;

  💡 мати контроль за ефективністю експлуатації будівель і інженерних систем;

  💡 визначати фактичний рівень досягнутої економії в результаті впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання;

  Screens

  💡 формувати переліки закладів/будівель, що потребують першочергового поглибленого аналізу та/або впровадження додаткових заходів з підвищення ефективності енергоспоживання;

  💡 створити підґрунтя для впровадження стимулювання ощадного енергоспоживання шляхом впровадження об’єктивних показників ефективності енергоспоживання;

  💡 робити планування бюджету;

  💡 визначати базовий рівень споживання ресурсів за останні 3 роки;

  💡 мати рейтингування об’єктів /галузей за результатами дотримання встановлених лімітів, покращення енергоефективності, досягнення рівня економії та ін.

  💡 залучати зовнішні інвестиції від міжнародних фінансових організацій, енергетично-сервісних компаній (ЕСКО) та інших інвесторів;

  💡 використати зекономленні кошти на інші потреби, в тому числі - на заходи щодо ресурсозбереження в бюджетній сфері, на комунальних підприємствах, тощо;

  💡 відстеження виконання,ефективності та окупності реалізованих заходів.

   

  У разі якщо Ви вже використовуєте іншу систему, наші фахівці візьмуть на себе роботу з переносу даних, тим самим позбавлять Вас додаткового навантаження по створенню та впровадженню системи. Все що потрібно - лише зв'язатися з нами.

  За лічені дні ми підключимо Вам систему та Ви будете отримувати економічний та іміджевий ефект, при цьому полегшивши і повністю автоматизувавши роботу енергоменеджерів З будь-яких питань щодо реалізації проєкту звертайтесь за контактною інформацією;

  📬 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ☎ 0665729770 

  Детальніше...

  Без контролю немає шансів на економію

  Без контролю немає шансів на економію

  Впроваджуйте першу та єдину в Україні безкоштовну систему енергомоніторингу

  Screenshot 22

   

  Деякі речі наполегливо звертають на себе увагу.
  Зростаючі в наш час тарифи змушують задуматися про те, як же більш ефективно користуватися ресурсами, доводячи до економії свої кошти.

  Представляємо вашій увазі інформаційну аналітичну систему, яка навчить і допоможе більш ефективно керувати, а саме контролювати споживання ресурсів шляхом аналітичних звітів, системи моніторингу та системних сповіщень у разі відхилення від заданих вами контрольних параметрів.

  Перша та єдина в Україні безкоштовна система енергомоніторингу

  АІС "ЕНЕРГОСЕРВІС": облік, контроль, економія

  ais

  Впроваджуйте та заощаджуйте кошти за допомогою аналітичної системи АІС "ЕНЕРГОСЕРВІС": облік, контроль, економія

                                                  Наші контакт

  E-MAIL:

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  ТЕЛЕФОН:
  +38 (068) 484 18 69

   

  Детальніше...

  Поширені запитання

  Що таке енергоменеджмент та навіщо він портібен?

  Енергоменеджмент - це управління та контроль за ресурсами, що споживаються.

  Що таке система енергомоніторингу та навіщо вона потрібна?

  Система енергоменеджменту - це набір інструментів для обліку та контролю ресурсів що споживаються.

  Як можливо та за рахунок чого досягається економія 15% та більше без капітальних вкладень?

  Економія не менше 15% від споживаних Вами ресурсів досягається тільки за рахунок використання аналітичних даних і реагування на підказки системи у порівнянні з минулими періодами.

  ЗАЛИШИЛИСЬ ПИТАННЯ?

  НАПИШІТЬ НАМ, НАШІ ФАХІВЦІ НАДАДУТЬ ВІДПОВІДІ НА ВСІ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОКОНСУЛЬТУЮТЬ ВАС!

  E-mail:
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  Телефон:
  +38 (068) 484 18 69
  ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНО © 2017 LLC BIS-SOFT